Het domein telt 90 verschillende percelen verspreid over de volledige appellation Saint-Estèphe, waardoor Château Petit Bocq een uitzonderlijke diversiteit aan terroirs verenigt in een enkele unieke en expressieve wijn.

Dankzij dit lappendeken aan percelen, kunnen wij het rijke potentieel van de Saint-Estèphe terroir volop benutten. Deze terroir staat dan ook bekend voor zijn verscheidenheid en uitzonderlijke kwaliteiten. Het is hier dat de subtiele samenstelling van de Château Petit Bocq vorm krijgt.
Ieder jaar herplanten wij dode of verloren wijnstokken, zodat de wortels van de oude en nieuwe wijnstokken de concurrentie voor voedsel kunnen aangaan. Op die manier kunnen we de productie ook optimaliseren.

De plantdensiteit van de wijnstokken die over het algemeen vrij hoog is in de Haut-Médoc, schommelt tussen de 8.333 en de 10.000 ranken/ha, afhankelijk van het perceel.

Nieuwe wijnstokken worden aangeplant aan een plantdensiteit van 8.333 wijnstokken/ha. Dit komt erop neer dat er 1 meter overblijft tussen de rijen en 1,2 meter tussen de stokken. Zo worden de ranken optimaal blootgesteld aan de zon en de wind, en moeten ze sterk onder elkaar concurreren voor voedsel, wat garant staat voor de kwaliteit van de oogst.

LEES MEER

Onze huidige strategie bestaat erin om minder Merlot aan te planten en de verhouding Cabernet Sauvignon, Petit Verdot en Cabernet Franc te verhogen. Zo kan het reeds unieke karakter van onze Saint-Estèphe wijn nog beter tot uiting komen.

Wat bodembeheer betreft, voegen wij enkel organische stoffen toe aan de bodem. Wij maken geen gebruik meer van onkruidverdelgers. Om onkruid tegen te gaan, zijn we overgeschakeld op verbeterde, mechanische onkruidbestrijdingsmethodes.

Wij gaan op zoek naar milieuvriendelijke manieren om schimmelziektes te bestrijden en baseren ons hierbij op de richtlijnen van Terra Vitis, een Franse milieucertificering die wijnbouwers wil aanzetten om natuurvriendelijke praktijken toe te passen.

Een goed beheer van het gebladerte speelt een grote rol in ons productieproces. Dit gebeurt jaarlijks en we doen het met de hand, rekening houdend met de eigenheid van iedere druivensoort. Indien nodig verwijderen we de overtollige bladeren aan de oostelijk georiënteerde zijde van de wijngaard, na de vorming van de vruchtjes.

LEES MEER

Afhankelijk van de vitaliteit en de blootstelling van het perceel, moeten we soms ook een tweede keer bladeren verwijderen, maar dan aan de westelijk georiënteerde zijde. Door de techniek van “groene oogst” te gebruiken, beperken we de opbrengst maar zorgen we ervoor dat de druiven die blijven hangen een hogere concentratie aan suiker krijgen. Door de overtollige groene trossen weg te snijden, krijgen de overige trossen meer ademruimte en worden ze minder gevoelig voor schimmelziektes. Al onze handelingen zijn aangepast aan de specifieke behoeften van ieder individueel perceel en iedere wijngaard. We ontwarren of verwijderen manueel de trossen die niet snel opdrogen en hierdoor het rijpingsproces vertragen.

 

BRENG ONS EEN BEZOEK